АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/07/3.3.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001/07/3.3.02 "Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени"

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.

Цели на схемата:
  • да се засили интересът на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката;
  • да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени
Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 911 660 лв.

Изпълнението на дейностите по проекта следва да приключи най-късно до 30.06.2009г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG