АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/07/3.3.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001/07/3.3.01 "Разработване на механизми за училищни и студентски практики"

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/3.3-01 „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”


Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти
  • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
  • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса;

Схемата е в два компонента:
  • Компонент 1: практики за ученици в реална работна среда
  • Компонент 2: практики за студенти в реална работна среда

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 911 660 лв

Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключи най-късно до 31.12.2009г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG