АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/07/4.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001/07/4.2.01 Да направим училището привлекателно за младите хора

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2- 01 “Да направим училището привлекателно за младите хора”.

Цели на схемата:
  • създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;
  • подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 9 779 150 лв.


Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключи най-късно до 31.12.2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG