АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/07/4.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
24.07.2009   

BG051PO001/07/4.1.01 Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание”

Цели на схемата:

  • включване на децата и учениците от малцинствените етнически групи в учебния процес;
  • подпомагане на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, намаляване броя на отпадналите ученици и на застрашените от отпадане ученици, както и на необхванатите от училищната система ученици;

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 5 574 116 лв.

Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключи най-късно до 31.12.2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG