АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG 051POO1/07/2.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
17.06.2009   

BG 051POO1/07/2.1.01 "Квалификационни услуги и обучение за заети лица"

Агенция по заетостта стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ  BG 051POO1/07/2.1.01 Квалификационни услуги и обучение за заети лица

Цели ха схемата:
  • Да се предоставят квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
  • Да се подобри адаптивността на заетите лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нис- коквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и адап- тиране към икономиката на знанието.

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 35 204 940 лв.

Изпълнението на дейностите по проекта трябва да приключи най-късно до 31.12.2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG