АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 8 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-8.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-8.1.01 Подкрепа на Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерство на образованието и науката за управлението на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" (ГД ЕФМПП) "), стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-8.1.01 Подкрепа на Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието и науката за управлението на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР.

Цел на настоящата схема е:

  • Подпомагане на Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерство на образованието и науката по осъществяване на делегирани функции по управление и изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР, съгласно Междуинституционално споразумение с Управляващия орган.

Конкретен бенефициент - Министерство на образованието и науката чрез Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми"

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 20 105 388,68 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 13.10.2008г. 15:00ч.

Сключени договори по приоритетна ос 8 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG