АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.06.2009   

BG051PO001-5.2.03 "За по-добро бъдеще на децата"

Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика стартира открита процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”

Схемата е в три компонента:
  • Компонент 1: Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медико - социални грижи за деца и Домове за деца, лишени от родителски грижи.
  • Компонент 2: Подкрепа за предоставяне на алтернативни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца с физически увреждания и Домове за деца с умствена изостаналост.
  • Компонент 3: Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции.

Максималният размер по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 19 558 300 лева, разпределени по компоненти

Краен срок за представяне на проектните предложения: 20.11. 2008г., 16.00 часа местно време.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG