АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.3.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-3.3.04 "ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ"

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-3.3.04 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени".

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • да се създадат по-добри условия и повишаване на мотивацията на младите хора за решаване на научните задачи в нови и започнали докторски програми.;
  • да се развитие научния потенциал в областта на научните изследвания и иновациите на висшите училища и научните институции, чрез създаване на възможности за допълнителна квалификация на пост-докторанти, специализанти и млади учени.

Краен срок за представяне на проектните предложения: 05.12.2008 г., 16.00 часа местно време.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG