АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица" - Фаза 2

Агенцията по заетостта стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.02 "Квалификационни услуги и обучения за заети лица -фаза 2"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;
  • Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 28.02.2010 г. във всички дирекции "Бюро по труда".


Списъци със сключени и прекратени договори


 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG