АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 8 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-8.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-8.1.02 Подкрепа на Агенция по заетостта за управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР

 Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти" (ГД „ЕФМПП"), стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-8.1.02 Подкрепа на Агенция по заетостта за управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР

Цел на настоящата схема е:
  • Подпомагане на Агенция по заетостта по осъществяване на делегирани функции по управление и изпълнение на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР, съгласно Междуинституционално споразумение с Управляващия орган.

Конкретен бенефициент - Агенцията по заетостта

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 21 780 836.76 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 13.10.2008г. 15:00ч.

Сключени договори по приоритетна ос 8 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG