АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 8 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-8.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-8.1.04 Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на ОП РЧР

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД “ЕФМПП”), стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-8.1.04 Подкрепа на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за управлението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Цел на настоящата схема е:
  • Подпомагане на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика за осъществяване на функции по управление и изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 27 575 405,58 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28.11.2008г., 15:00ч.

Сключени договори по приоритетна ос 8 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG