АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 8 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-8.3.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
21.04.2009   

BG051PO001-8.3.01 Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

 Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” (ГД ЕФМПП) стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG051PO001-8.3.01 "Подкрепа за укрепване капацитета на потенциалните бенефициенти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Цел на настоящата схема е:
  • Подпомагане на Управляващия орган и Междинните звена на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на максимално количество информация и умения на потенциалните бенефициенти на ОП РЧР с оглед на това, как да кандидатстват за финансиране, за разработването на проекти, тяхното изпълнение и отчитане.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 2 037 867 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 18.12.2008 г. 15:00ч.

Сключени договори по приоритетна ос 8 на ОП РЧР

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG