АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.1.02 "Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП"


Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG051 PO001 – 6.1.02 „Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП”

Цел на настоящата схема е:
  • Подобряване услугите, които се предоставят на гражданите при възможно най-голямо оптимизиране на разходите и улеснение на потребителите при ползване на широкия набор от услуги, предвидени да бъдат предоставяни от системата.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за периода 2008 – 2012 г. е в размер на 24 917 274 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 март 2009 г., 17:30 ч.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG