АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.2.02 "Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ"

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG 051PO001-6.2.02 "Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ"

Цел на процедурата:
  • Подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ, с фокус върху уязвими групи от населението.

Конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването.

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 6 258 656 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение - 30 април 2009 г.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG