АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.1.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-6.1.03 "Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG 051PO001-6.1.03 "Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"

Цел на процедурата:
  • Гъвкаво обслужване тип „едно гише” на всички заинтересовани лица, поощряване участието на неактивните, обезкуражените лица, чрез подобряване достъпа и качеството на услугите на пазара на труда.

Конкретен бенефициент - Агенция по заетостта.

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 7 400 000,- лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение - 8 април 2009 г.

Сключени договори по приоритетна ос 6 на ОП РЧР
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG