АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.06.2009   

BG051PO001-5.1.01 "Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия" - Пилотна фаза

 Агенцията за социално подпомагане откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия /Пилотна фаза /„

Цел на процедурата:
  • да подкрепи развитието на социалното предприемачество като възможност за подобряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на социалната им изолация.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 15 680 000 лева.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 22.05.2009 година, 16.00 часа

Информационни дни - 16 март 2009 г.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG