АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-1.1.02 "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни лица - прекратен подбор на проекти"

Агенцията по заетостта стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти без краен срок за подаване на предложенията по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG051PO001-1.1.02 "Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и на продължително безработни"

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на условия за устойчива заетост;
  • Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост.


Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 30.10.2009 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Прекратява се набирането на проектни предложения по схемата

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG