АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-1.1.01 "Повишаване заетостта на младежите, чрез трайното им включване на пазара на труда в България"

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема №. BG051PO001-1.1.01 - Повишаване заетостта на младежите чрез трайното им включване на пазара на труда в България

Целта на настоящата схема е :
  • Повишаване конкурентноспособността на младежите за заемане на обявени работни места чрез обучение по ИКТ и чуждоезиково обучение.
  • Повишаване пригодността на младежите за заетост и създаване на условия за устойчива заетост.

Конкретен бенефициент - Дирекция „Услуги по заетост", звено към Агенция по заетостта

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 000 000 лева

 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG