АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.2.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-1.2.01 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 1

 Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ №. BG051PO001-1.2 .01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент - 1“

Цел на процедурата :
  • Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска дейност, чрез ползването на специализирани обучения и услуги.

Конкретен бенефициент - Главна дирекция „Услуги по заетостта”, звено към Агенция по заетостта.

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I по процедурата - 20 000 000 лева.

Краен срок за получаване на проектното предложение - 15.05.2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG