АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.3.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"

 Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти" стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.01 - "Превенция за безопасност и здраве при работа"

Цел на процедурата :
Основната цел на операцията е подобряване на условията на труд в предприятията и професионалния и здравен статус на работната сила.

Конкретен бенефициент - ИА "Главна инспекция по труда"

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 15 000 000 лева.

Краен срок за получаване на проектното предложение - 01.06.2009 г.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG