АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.1.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-3.1.01 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.1-01 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието”

Цел на процедурата:
  • Да се подобри качеството на услугите в образованието и обучението, да се обогати учебното съдържание и да се подпомогне въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес чрез ефективно използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Конкретен бенефициент - МОМН чрез дирекция „Информационни и комуникационни технологии в образованието”

Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лева.

Краен срок за представяне на проектно предложение  - 30.07.2008 г., 16:00 часа местно време


уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG