АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.2.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-3.2.02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.2-02 „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”

Цел на процедурата:
  • Операцията цели подготовка и ефективно въвеждане на делегирани бюджети в общинските и държавните училища, общинските детски градини, засилване мотивацията на учители и директори за работа с делегирани бюджети с цел ефективно управление на ресурсите в областта на образованието.
Конкретен бенефициент: МОМН чрез дирекция ”Финанси”

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 7 823 320 лв.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е до 16.00 часа местно време на 30 юли 2008 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG