АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.02 „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”

Схемата е в два компонента:
  • Компонент 1 ”Подкрепа за деца, изоставащи от учебния материал”.
  • Компонент 2 „Подкрепа за деца с изявени дарби”.

Цел на процедурата:
  • Настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ си поставя за цел да намали до минимум причините, които създават риск за отпадане от училище. От друга страна ще бъдат подкрепени и ученици, показващи таланти и способности в учебния процес над очакваните изисквания.
Конкретни бенефициенти:
  • Компонент 1: МОМН чрез дирекция „Политика в общото образование”
  • Компонент 2: МОМН чрез дирекция „Образователна среда и образователна интеграция”

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 4 889 575 лв.

Краен срок за подаване на проектно предложение - 30 юли 2008 г., 16:00 ч. местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG