АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.2.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
28.07.2009   

BG051PO001-4.2.03 “Да направим училището привлекателно за младите хора”/втора фаза/

Министерство на образованието, младежта и науката стартира втора фаза на програма „Да направим училището привлекателно за младите хора”


Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са: 
  • Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.
  • Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите за свободното време на учениците и на превенцията на отпадането от училище.

Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е  21 120 000 лв.

Краен срок за представяне на проектните предложения - 9 януари 2009 г., 16.00 часа местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG