АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001/07/5.2.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
30.06.2009   

BG051PO001/07/5.2.02 Усъвършенстване и подобряване на услугата "Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора

 Агенцията за социално подпомагане откри процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG 051PO001/07/5.2-02 "Усъвършенстване и подобряване на услугата "Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора"

Цел на процедурата:
  • Разширяване на възможностите за предоставяне на услугата „Личен асистент" да се подобрят грижите към тези хора, да се повиши качеството на живота им и да се намали рискът от зависимост от институционален тип грижи, както и ще се създадат и условия за алтернативен избор на членовете на семействата, в които има лице с тежко заболяване, да преодолеят социалната си изолация и да възстановят трудовата си активност чрез целенасочена индивидуална социална работа.
Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 38 747 500 лв.

Крайният срок за представяне на проектното предложение  е 18.07.2008 година
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG