АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.3.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.04.2009   

BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики”

Министерство на образованието, младежта и науката стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.03 „Училищни и студентски практики".


Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
  • предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за ученици и студенти;
  • улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на трудовия пазар;
  • изграждане на стабилни партньорства между образователните и обучителни институции и бизнеса;
Схемата е в два компонента:
  • Компонент 1: Практики за ученици в реална работна среда
  • Компонент 2: Студентски практики в реална работна среда

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 3 911 660 лв

Краен срок за подаване на проектно предложение - 7 януари 2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG