АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.3.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
30.06.2009   

BG051PO001-5.3.01 „Здравни информационни кампании”

 Агенция за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.3.01 „Здравни информационни кампании”

Целта на процедурата е:
  • подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот.
Конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 4 693 992 лева.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 30.03.2009 година, 16.00 часа
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG