АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.3.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
22.04.2009   

BG051PO001-5.3.02 "Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания"

 Агенция за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.3.02 "Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания"

Целта на процедурата е:
  • Подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението, поддържане на здрава работна сила и оптимизиране на здравните и социалните разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на заболелите от рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и колоректален карцином при двата пола и повишаване на информираността на населението относно превенцията и лечението на тези социално значими заболявания
Конкретен бенефициент - Министерство на здравеопазването.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 19 558 300 лева.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 10.04.2009 година, 16.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG