АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.2.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”.

Конкретен бенефициент: МОМН чрез дирекция ”Студенти, докторанти и специализанти”


Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 39 116 600 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения е 30 юли 2008 г., 16:00 ч. местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG