АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Сключени договори - Сключени договори по Приоритетна ос 5 - BG 051PO001/07/5.2-02 Договори по приоритетна ос 5
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
20.07.2009   

BG 051PO001/07/5.2-02 Сключени договори по приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика

BG 051PO001/07/5.2-02 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG