АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ОП РЧР - Сключени договори - Сключени договори по приоритетна ос 8
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
03.06.2009   

Сключени договори по приоритетна ос 8

 BG051PO001-8.1.01 Подкрепа на Дирекция" Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието инауката за успешно управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР


BG051PO001-8.1.02 Подкрепа на Агенцията по заетостта за управлението на приоритетни оси 1 и 2 на ОП РЧР


BG051PO001-8.1.03 Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР


BG051PO001-8.1.04 Подкрепа на Главна дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОПРЧР


BG051PO001-8.2.01 Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG