АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - НОРМАТИВНА РАМКА - Национална нормативна рамка - ПМС № 55 от 12.03.2007 г.
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
13.05.2009   

ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG