АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - НОРМАТИВНА РАМКА - Национална нормативна рамка - ПМС № 236 от 27.09.07 г.
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
13.05.2009   

ПМС № 236 от 27.09.07 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”, съфинансирана

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG