АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
13.07.2009   

BG051PO001-1.1.04 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"

 Агенция по заетостта в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04 Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта

Цели на схемата:
  • повишаване на конкурентоспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и осигуряване на последваща заетост;
  • повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.
  • повишаване конкурентоспособността на тези лица, с фокус нуждите за подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща квалификация.
Максимален бюджет на схемата за безвъзмездна финансова помощ е 36 000 000 лв.

Краен срок
за представяне на проектните предложения е 30.10.2010 г.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
С пресконференция и информационен ден в София стартира днес първата от планираните за този месец общо шест антикризисни процедури на Агенция по заетостта.Прекратен е подборът на проектни предложения.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG