АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 1 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-1.1.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
29.07.2009   

BG051PO001-1.1.03 "Развитие"

 Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти",стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема №
BG051PO001-1.1.03 "Развитие".

Цели на настоящата схема :

Извършване на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на лица, които са освободени от работа след 01.11.2008 г. в следствие на:
  • преструктуриране на предприятието;
  • закриване на предприятието;
  • намаляване обема от работа или
  • закриване на част от производството,
с цел тяхното последващо включване в заетост.

Конкретен бенефициент - Дирекция „Услуги по заетост", звено към Агенция по заетостта


Максимален бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 лева.


Крайният срок за подаване на проектно предложение е август 2009 г.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG