АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.06
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.07.2009   

BG051PO001-2.1.06 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Българска стопанска камара"

 Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема № BG051PO001-2.1.06 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Българската стопанска камара

Цел на настоящата схема е:
  • Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Конкретен бенефициент е Българска стопанска камара (БСК)

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 8 902 959 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 17 август 2009 г., 17.30 ч.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG