АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.07.2009   

BG051PO001-2.1.05 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Асоциация на индустриалния капитал в България"

 Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", чрез Дирекция „Европейски фондове и международни програми и проекти", стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ по схема № BG051PO001-2.1.05 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Асоциация на индустриалния капитал в България


Цел на настоящата схема е:
  • Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.
Конкретен бенефициент е Асоциация на индустриалния капитал в България


Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 8 902 959 лв.


Крайният срок
за подаване на проектно предложение е 17 август 2009 г., 17.30 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG