АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - АРХИВ НОВИНИ - Прекратява се набирането на проектни предложения по схема ВО051РО001-1.1.02
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
10.08.2009   

Прекратява се набирането на проектни предложения по схема ВО051РО001-1.1.02

Прекратява се набирането на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВО051РО001-1.1.02 Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50 годишна възраст и на продължително безработни лица, Приоритетна ос 1 Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването, ОП РЧР 2007-2013.

Решението за прекратяване на набирането на проектни предложения е в сила от 4.08.2009 г. 

Набирането на проектни предложения се прекратява поради липсата на интерес от страна на потенциалните бенефициенти, като получените до 14.07.2009 г. проектни предложения ще бъдат оценени и с успешните кандидати ще бъдат сключени договори.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG