АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 2 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-2.1.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
08.07.2009   

BG051PO001-2.1.04 "Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Конфедерация на труда Подкрепа"

Агенцията по заетостта стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.1.04 Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори - Конфедерация на труда Подкрепа


Цел на настоящата схема е:

  • Подобряване на адаптивността на заетите лица към предизвикателствата на съвременния пазар на труда в България, като съществен фактор за ограничаване на неформалната икономика, за балансиране на търсенето и предлагането на работна сила и за прилагане на мерки за гъвкава сигурност посредством съвместни действия на социалните партньори.

Конкретен бенефициент е Конфедерация на труда Подкрепа

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 8 902 959 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 28 септември 2009 г., 17.30 ч.


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG