АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО - Партньорства, мрежи, финансиране - Community of Practice on Gender Mainstreaming
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
06.08.2009   

COMMUNITY OF PRACTICE ON GENDER MAINSTREAMING

По отношение на равенството на половете, Общността традиционно се базира на принципа за работа в мрежа. Като цяло, идеята е ценностите и целите на Европейския социален фонд все по-тясно и ефективно да се интегрират в работата на вече действащи партньорски мрежи, а конкретните проекти бързо и резултатно да намират партньори и финансиране с помощта на модерните уеб-базирани инструменти за информационен обмен.

Успешен пример в тази връзка е функциониращата от 2008 г. мрежа Community of Practice on Gender Mainstreaming (GM CoP) (http://www.gendermainstreaming-cop.eu/home). Сред нейните задачи е да работи като онлайн дискусионна платформа и да оптимизира обмена на информация по проблемите и за инициативи, свързани с равенството на половете. Целта разбира се, е да се поощрят партньорските инициативи в тази сфера. Единствената особеност е, че онлайн достъп до цялата информация имате само след регистрация.

уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG