АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
01.10.2009   

BG051PO001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - Фаза 2

Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика,  чрез Главна дирекция „Социално подпомагане", стартира открита процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.05 „Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - Фаза 2


Целта на процедурата е насочена към подобряване качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си, както и подобряване качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи.


Конкретен бенефициент: АСП чрез дирекция „Социално подпомагане"


Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 26 387 082.00 лв.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 30.11.2009 г. - 17.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG