АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.1.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.10.2009   

BG051PO001-4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 4.1.03 Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.


Целта на настоящата схема е да създаде условия за по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в състояние на изключеност, чрез:
  • подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение;
  • засилване на мотивацията за включване в образователния процес.  


Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 6 000 000 лева


Краен срок
за представяне на проектните предложения: 21 декември 2009 г., 16.00 часа местно време.
МОМН стартира нови процедури


Информационни дни 2-13 ноември
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG