АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.2.07
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
11.11.2009   

BG051PO001-5.2.07 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3

 Агенцията за социално подпомагане обявява процедура за набиране на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен помощник" - фаза 3".

Целта на схемата е одобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на услугите „социален асистент" и „домашен помощник".

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема е 22 249 401,46 лв.


Крайният срок за представяне на проектните предложения е 14 януари 2010 г., 16.00 часа местно време.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG