АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 6 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-6.2.04
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
19.11.2009   

BG051PO001-6.2.04 Подобряване на здравните услуги чрез изграждане платформа за информация и дистанционно обучение

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.2.04 Подобряване на здравните услуги чрез изграждане платформа за информация и дистанционно обучение

Целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е подобряване ефективността на здравната система чрез инвестиция в знания и въвеждане на иновации в продължаващото медицинско обучение с цел икономическа ефективност и подобрено качество на здравеопазването.

Конкретен бенефициент е Министерство на здравеопазването.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 10 000 000 лева

Краен срок за подаване на проектни предложения е 15 февруари 2010 г., 17.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG