АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - - БЕНЕФИЦИЕНТИ
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.12.2009   

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Допустими целеви групи
  • широката общественост на територията на цялата страна с акцент върху:
  • уязвимите групи, идентифицирани в Националния стратегически доклад на България по социална закрила и социално включване за 2008-2010 г.,
  • представители на медиите,
  • служители в институции на национално, регионално и местно ниво, ангажирани в политиката за борба с бедността и социалното изключване,
  • представители на социални партньори, представители на неправителствени организации и др.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG