АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО ... - Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година н...
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
14.12.2009   

Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване -2010”

 Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ орган, стартира процедура за набиране на проектни предложения по процедура за предоставяне безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на Европейската година на борбата с бедността и социалното изключване -2010”


Цели на настоящата процедура са:
  • Равносметка относно генераторите на бедност и изключване в България, резултатите от провежданите политики, пропуските и необходимите промени и инструменти;
  • Повишаване на обществената информираност и ангажираност по въпросите на бедността и социалното изключване;
  • Засилване на солидарността с по-уязвимите групи в обществото;
  • Идентифициране на основните приоритети на българската стратегия за борба с бедността и социалното изключване в дългосрочен и средносрочен план след 2010 г.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия програмен период е в размер на 1 065 460,83 лв.

Крайният срок за подаване на проектно предложение е 11.02.2010 г., 15.30 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG