АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА БОРБАТА С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ - 2010
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
21.12.2009   

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА БОРБАТА С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ - 2010

Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване - 2010

Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване - 2010

  • Приоритет: Ограничаване на предаването на бедността и социалното изключване между поколенията (с акцент върху детската бедност и социално изключване)
  • Приоритет: Активно включване за най-отдалечените от пазара на труда
  • Приоритет: Равни възможности за най-уязвимите групи в обществото
  • Приоритет: По-добро управление на политиката по социално включване

Националната програма за провеждане на Европейската година - 2010 в България се базира на политическите приоритети, заложени в Националния стратегически доклад по социална закрила и социално включване за 2008-2010 г. с поглед към следващия цикъл на Отворения метод на координация (ОМК) по социална закрила и социално включване. В съответствие с горепосочените политически цели на България нашите конкретни приоритетни области в рамките на Годината са:

  • Борба с предаването на бедността между поколенията и най-вече бедността сред децата
  • Насърчаване на включващ пазар на труда и прилагане на интегрирана стратегия за активно включване
  • Равен достъп до услуги (образование, здравна грижа и др.), култура и спорт
  • Преодоляване на дискриминацията и социално включване на уязвими етнически групи
  • Мейнстриминг на въпросите на уврежданията и социално включване на хората с увреждания
  • Мейнстриминг на въпросите за равенството на половете в политиките за борба с бедността и социалното изключване


уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG