АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 4 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-4.3.01
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
22.12.2009   

BG051PO001-4.3.01 „Ограмотяване на възрастни”

 Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3-01 "Ограмотяване на възрастни"


Цел на настоящата схема е:
  • Да се улесни достъпът до системата за професионално обучение, чрез организиране на специализирани курсове за ограмотяване и да се даде възможност на лицата, получили начално ограмотяване, както и на тези придобили вече начален етап да продължат в курсове за придобиване на класове от основното образование. Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Конкретен бенефициент: МОМН чрез Дирекция „Политика в общото образование”


Максимален бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 15 000 000 лв.


Крайният срок за подаване на проектно предложение е 8 февруари 2010 г., 16.00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG