АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 3 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-3.3-05
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
05.02.2010   

BG051PO001-3.3-05 „Наука и бизнес”

 Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, в качеството си на Междинно звено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.3-05 „Наука и бизнес”


Цел на настоящата схема е:
  • диалогът „наука-бизнес” да бъде активизиран чрез инструментите на програмата;
  • да бъдат създадени условия за повишаване на квалификацията на млади учени, работещи с високи технологии, като важна стъпка в изграждането на икономика, основана на знание.

Конкретен бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката

Максималният бюджет по тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е 5 000 000 лв.


Крайният срок за подаване на проектно предложение е 2 април 2010 г., 16:00 ч.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG