АБОНАМЕНТ ЗА НОВИНИ
НАЧАЛО - ПРОЦЕДУРИ - Приоритетна ос 5 - Процедури с изтекъл срок - BG051PO001-5.3.03
Увеличи шрифта Оригинален шрифт Намали шрифта
25.02.2010   

BG051PO001-5.3.03 "Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност"

 Агенция за социално подпомагане в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” стартира процедура за набиране на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.3.03 "Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност"

Целта на процедурата е
  • повишаване на информираността и мотивацията на лицата в активна трудоспособна възраст и служители със специфичен риск за здравето и с намалена двигателна активност за здравословно поведение чрез повишаване на физическата им активност.

Конкретен бенефициент - Министерство на физическото възпитание и спорта

Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 3 500 000 лeва.


Крайният срок
за подаване на проектното предложение е 30.04.2010 г. - 17.00 часа.
уеб дизайн, реклама, предпечат, брошури, плакати, каталози, сувенири, флаери, рекламна агенция
Programming and Development by WebMaster.BG